Επιλογές Αγορών Επιλογές Αγορών

Αλυσιδάκια πόρτας

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε αλυσιδάκια για απλές πόρτες, όπως ξύλινες ή αλουμινίου.

Τα αλυσιδάκια χρησιμοποιούνται για το μερικό άνοιγμα της πόρτας, ώστε να δείτε ποιός βρίσκεται απ' έξω πριν ανοίξετε.