Επιλογές Αγορών Επιλογές Αγορών

Πληκτρολόγια - Καρταναγνώστες - Βιομετρικά

Βασική μονάδα ενός συστήματος ελεγχομενης πρόσβασης είναι το πληκτρολόγιο ή ο καρταναγνώστης. Οι τρόποι λειτουργίας των προϊόντων αυτών ποικίλουν ανάλογα την περίπτωση. Μπορεί να είναι κάποιος από τους παρακάτω: ο χρήστης να μπαίνει στον χώρο που ελέγχεται είτε πληκτρλογώντας έναν προσωπικό κωδικό, είτε με μια κάρτα proximity ή keytag, είτε χρησιμοποιώντας βιομετρικά συστήματα πχ αναγνώστη δακτυλικού αποτυπώματος ή συνδυασμό αυτών.

75.50 56.50
Αναγνώστης καρτών (proximity card reader ) από την εταιρεία FENICE , με κωδικό NT-160 . Κατάλληλο για συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης (...
1 εώς 3 ημέρες

80.00 60.00
Αναγνώστης καρτών (proximity card reader ) & πληκτρολόγιο από την εταιρεία SEBURY , με κωδικό K3-3 . Κατάλληλο για συστήματα ελεγχόμενης...
1 εώς 3 ημέρες

92.00 69.00
Αναγνώστης καρτών (proximity card reader ) & πληκτρολόγιο από την εταιρεία SEBURY , με κωδικό K4-2 . Κατάλληλο για συστήματα ελεγχόμενης...
1 εώς 3 ημέρες

101.00 75.50
Αναγνώστης καρτών (proximity card reader ) & πληκτρολόγιο από την εταιρεία FENICE , με κωδικό NT-T09 . Κατάλληλο για συστήματα...
1 εώς 3 ημέρες

107.00 80.00
Δέκτης για ηλεκτρονικό κλειδί XKEY από την εταιρεία FIAM , με κωδικό 98TE.0698. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό κλειδί X KEY...
1 εώς 3 ημέρες

117.00 88.00
Αναγνώστης καρτών (proximity card reader ) από την...
1 εώς 3 ημέρες

122.00 91.50
Πληκτρολόγιο ( keypad ) από την...
1 εώς 3 ημέρες

128.00 96.00
Αναγνώστης καρτών ( proximity card reader ), με κωδικό NT-180SS . Κατάλληλο για συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης ( access control )....
1 εώς 3 ημέρες

135.50 101.50
Αναγνώστης καρτών ( proximity card reader) &...
1 εώς 3 ημέρες

186.00 139.90
Πληκτρολόγιο ( keypad ) από την...
1 εώς 3 ημέρες