Κουτιαστές κλειδαριές

Οι κλειδαριές αυτές συνήθως ειναι τοποθετημένες στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.